Breed solliciteren

Nadat ik een jaar in de WW had zitten niksen, en al die tijd heb geprofiteerd van de riante uitkering waarin mijn voormalige werkgever mij voorziet, moest ik mij, conform de richtlijn passende arbeid, ‘ruimer opstellen’ om werk te vinden. Dat vertaalt waakhond Vinna naar ‘breed solliciteren’. De definitie van breed solliciteren is erg schimmig, maar in de richtlijn passende arbeid uit 2008 staat dat voor de (hoog opgeleide) WW gerechtigde na een jaar WW ook werk op basisniveau (lees: ongeschoold) passend is. Ik denk zelf daarbij dan eerder aan diep solliciteren, maar dat is een verschil in perspectief.
Toen het UWV nog voldoende mankracht (m/v) had werd voor langdurig werklozen nog wel eens een leuke baan geregeld. In mijn kring heb ik een voorbeeld van een ontslagen journalist die kleerhangers kon gaan assembleren en het hoofd bibliotheek die te horen kreeg dat er werk voor hem was als taxichauffeur, terwijl hij geen rijbewijs heeft. Een remedial teacher zou het volgens het UWV heel goed doen als liftmonteur. In een evaluatie over dit beleid blijkt dat ‘Het totale netto-effect van het passend werkaanbod, zowel in geval van uitstroom naar een baan, als uitstroom uit de uitkering, klein en niet significant is.’*
Geen wonder dus dat daar geen inspanning meer voor wordt gepleegd! Ik ga voor het gemak maar uit van een goedbedoelde match, die vooral een lachwekkende mismatch blijkt te zijn. Hopelijk wordt tijd en energie nu beter besteed. Welk bedrijf neemt een hoog opgeleide 61+er aan voor een baan waarvoor de basiskwalificatie al genoeg is? Dat is trouwens niet helemaal waar, want ook voor werk als afwasser is aantoonbare ervaring vereist. 
Het woord dat hier komt opdoemen is arbeidsmarktverdringing. Vinna echter blijft volharden in de gedachte dat solliciteren naar ongeschoold werk de kans op werk vergroot en dus wordt er streng gecontroleerd of ik dat wel doe. Zelfs als er voldoende werk aangeboden wordt dat in lijn ligt met mijn kennis en ervaring (en dat is er volop), moet ik toch solliciteren naar baantjes op basisniveau, want anders zwaait er wat!

(*Bron: brief van ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, 29 april 2016, aan voorzitter van de tweede kamer.  Betreft: Evaluatie Wet vereenvoudiging UWV-regelingen en evaluatie Wet tot wijziging van de WW ivm vergroten kansen op werk langdurig werklozen.)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Weer een 50 plusser aan een baan geholpen!

Open sollicitatie bij een bedrijf waar ik nooit zou willen werken

Een Marieke* van Timing